Wednesday, 23 October 2013

Surah 113{113}
AL-FALAQ (cuaca subuh) 1~5.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Katalah; “aku berlindung dengan  Tuhan bagi cuaca subuh”.
2. “Daripada kejahatan berang yang  ia telah jadikan”.
3. “Dan daripada kejahatan malam apabila kelam”.
4. “Dan daripada kejahatan orang-orang yang meniup-niup disimpulan-simpulan”.
5. “Dan daripad kejahatan orang yang dengki apabila ia jalankan kedengkian nya”. 


[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ulasan Surah]. 

No comments:

Post a Comment